»Op. Corredizo de Cremallera Marca ADS
MOD.SG300DC.

»Op. Corredizo de Cremallera Marca ADS
MOD.SG300DC.

ADS de México.

• Modelo: SG300DC-12V.

• Aplicación: Corredizo.

• Peso 300Kg.

• Velocidad(Apertura/Cierre): 9.0mts x min.

»Operador Corr. Cremallera
Marca ADS
MOD.SG800DC.

»Operador Corredizo de Cremallera Marca ADS MOD.SG800DC.

ADS de México.

• Modelo: SG800DC-24V.

• Aplicación: Corredizo.

• Peso 800Kg.

• Velocidad(Apertura/Cierre): 12.0mts x min.

»Op. Corredizo de Cremallera
Marca ADS
MOD.SG300AC.

»Op. Corredizo de Cremallera Marca ADS MOD.SG300AC.

ADS de México.

• Modelo: SG300DC-127V.

• Aplicación: Corredizo.

• Peso 300Kg.

• Velocidad(Apertura/Cierre): 13.0mts x min.

»Operador Corr. Cremallera Marca ADS MOD.SG600AC.

»Operador Corr. Cremallera Marca ADS MOD.SG600AC.

ADS de México.

• Modelo: SG600AC-110V.

• Aplicación: Corredizo.

• Peso 600Kg.

• Velocidad(Apertura/Cierre): 13.0mts x min.

»Op. Corredizo de Cremallera Marca ADS MOD.SG700AC.

»Operador Corredizo de Cremallera Marca ADS.MOD.SG700AC.

ADS de México.

• Modelo: SG700AC-127V.

• Aplicación: Corredizo.

• Peso 700Kg.

• Velocidad(Apertura/Cierre): 12.0mts x min.

»Op. Corredizo de Cremallera Marca ADS MOD.SG1200AC.

»Operador Corredizo de Cremallera Marca ADS MOD.SG1200AC.

ADS de México.

• Modelo: SG1200AC-110V.

• Aplicación: Corredizo.

• Peso 1200Kg.

• Velocidad(Apertura/Cierre): 13.0mts x min.

»Op. Corredizo de Cremallera Marca ADS MOD.SG1000AC.

»Op. Corredizo de Cremallera Marca ADS MOD.SG1000AC
MOD.SG1500AC.

ADS de México.

• Modelo: SG1000AC-127V | SG1500AC-127V.
• Aplicación: Corredizo.

• Peso 1000Kg | 1500Kg.

• Velocidad(Apertura/Cierre): 14.0mts x min.°.

»Op. Corredizo de Cremallera Marca ADS MOD.SG4000AC.

»Op. Corredizo de Cremallera Marca ADS MOD.SG4000AC.

ADS de México.